Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Binnenkort kun je bij meerdere zorginstellingen voor aanvang van je stage een verzoek verwachten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In een enkel geval (waaronder Lunet Zorg, GGzE,  SWZ en ORO) ontvang je van de instelling een formulier waarop de organisatie de nodige gegevens heeft ingevuld. Op dit formulier dient de aanvrager (student) vervolgens zijn/haar gegevens in te vullen. Met dit formulier kan bij de gemeente waarin je woonachtig bent een verzoek voor een VOG worden ingediend.

Voor een stage op een basisschool of bij de kinderopvang of wijkleerbedrijf Lokaal+ geldt de volgende procedure:

  1. De aanvraag wordt gedaan namens Summa Zorg, als belanghebbende, ten behoeve van BOL studenten in de Kinderopvang en op de basisschool, die belast (kunnen) zijn met zorg en welzijn van mensen en dieren en/of met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie verkeren.
  2. Aanvrager is namens Summa Zorg: Mw. H. Meijs, directeur.
  3. Alle studenten kunnen het aanvraagformulier vóór aanvang van de BPV periode ophalen bij Stageplein Zorg (SPZ), elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur.
  4. De studenten zorgen er zelf voor dat zij, bij aanvang van hun stage, in het bezit zijn van een VOG. (In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week.)
  5. De student levert persoonlijk de originele VOG in bij SPZ en plaatst hiervoor een handtekening. Summa Zorg bewaart de originele VOG bij SPZ, hier kunnen de studenten ook een (gewaarmerkte) kopie ophalen voor aanvang van de nieuwe stage.
  6. De stage-biedende instelling krijgt van de student de (gewaarmerkte) kopie van de originele VOG. De VOG blijft geldig gedurende de gehele opleidingsduur.
  7. Bij het overleggen van een kopie van de originele VOG, alsmede het (recente) betalingsbewijs, vergoedt de stage-biedende instelling, indien de CAO daarin voorziet, de gemaakte kosten.
  8. In alle andere gevallen komen de kosten voor rekening van de student.
  9. Deze regeling geldt niet voor BBL-studenten.
  10. Voor de VOG t.b.v. kinderopvang gelden sinds kort nieuwe regels. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden bij aanvang van de stage.