Stagerouting

De stagerouting is een schematisch overzicht van hoe de beroepsoriëntatie en het werkplekleren zijn geïntegreerd in het onderwijs. Klik hier voor een overzicht van de stagerouting.