Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Doktersassistent

Dit jaar organiseert het Summacollege weer een informatieavond voor de praktijkbegeleiders van onze studenten. Op deze avond zal een informatieve bijeenkomst worden verzorgd door Caatje van Gestel en Marieke van Dooremalen, beide docenten van de opleiding doktersassistent.

Er zijn een aantal zaken die zij met jullie zouden willen behandelen:

  • Keuzedeel Triage
  • Examinering in BPV
  • Feedback werkveld
Keuzedelen

Vanaf 2016 moet een student, bovenop de kwalificaties, een extra keuze maken, de keuzedelen. Afgelopen jaar zijn wij met jullie hierover in gesprek geweest en hebben wij o.a. gekozen voor het keuzedeel triage. Graag willen wij met jullie hierover in gesprek met als doel concreet zicht te krijgen op de wijze waarop dit gebeurt in de praktijk.

Beoordelen

Examinering vindt zowel op school als op de BPV plaats. Er zijn een aantal zaken veranderd omtrent de examinering voor de opleiding doktersassistent.
Het werkveld speelt hierbij sinds afgelopen schooljaar een grotere rol. Graag willen wij met jullie overleggen over professionalisering van jullie rol als beoordelaar.
Uit onze ervaring blijkt dat het voor sommige lastig is om precies te definiëren hoe de beoordeling tot stand is gekomen en waarom een voldoende of waarom juist een goed wordt gegeven.

Examinering

Om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we jullie input en feedback nodig.
Wat gaat goed? Wat kan beter?
En vooral; zijn jullie tevreden over de kennis, beroepshouding en vaardigheden van onze studenten?

Voor wie? Voor praktijkbegeleiders die mee willen denken en geïnformeerd willen worden.

Datum: donderdag 17 november 2016

Tijdstip: 18.00 - 18.45 uur: Gelegenheid voor een broodje en een drankje in de docentenkamer.
19.00 - 20.30 uur: Informatieve bijeenkomst DA

Plaats: Willem de Rijkelaan 3, 5616 EA Eindhoven

Ja, ik kom naar de informatieavond op donderdag 17 november 2016!
Graag reageren vóór 9 november a.s.

Wil je mee eten?