Informatieavond Praktijkbegeleiders opleiding Apothekersassistent

Dit jaar organiseren wij weer een informatieavond voor de praktijkbegeleiders van onze studenten. Er zijn een aantal zaken die we met jullie zouden willen behandelen:

  • Keuzedelen
  • Beoordelen
  • Examinering
Keuzedelen

Om het onderwijs beter te laten aansluiten op de regionale arbeidsmarkt worden er door MBO scholen vanaf augustus 2016 keuzedelen aangeboden. Deze keuzedelen zijn gericht op verbreding, verdieping en doorstroom.
Wat betekent dit voor het werkveld, welke voordelen zitten hieraan?

Beoordelen

Het begeleiden en beoordelen van studenten op de werkplek is een belangrijke taak.
In deze bijeenkomst bieden we je handvatten om het begeleidings- en beoordelingstraject van de student vorm te geven.

Handige tools voor beginnende praktijkbegeleiders

Examinering

Als je praktijkbegeleider bent van een 3e jaars BOL student of een 2e jaars BBL/Maatwerk student dan zal je gevraagd worden om de student op verschillende werkprocessen te examineren. Dit is een lastige taak waarbij het van belang is dat er heldere afspraken over gemaakt worden. Deze bijeenkomst geeft helderheid omtrent examinering en biedt de gelegenheid om vragen in te brengen.

 

Datum: dinsdag 8 november 2016

Tijdstip: 18.00 uur: Gelegenheid voor een broodje en een drankje in de docentenkamer.
18.45 - 19.30 uur: Informatieve bijeenkomst Keuzedelen
19.30 - 19.45 uur: Pauze/wisselen
19.45 – 21.15 uur: Beoordelen in de praktijk
19.45 – 21.15 uur: Examineren in de praktijk

Plaats: Willem de Rijkelaan 3, 5616 EA Eindhoven

Ja, ik kom naar de informatieavond op dinsdag 8 november 2016!
Graag reageren vóór 1 november a.s.

Wil je mee eten?
Welke workshop wilt u bijwonen? (graag 1 keuze maken):
Workshop?