Hepatitis B vaccinatie

Wat houdt de regeling hepatitis B in?

In de Zorg wordt aan alle werknemers, die in een risicosituatie werkzaam zijn, een vaccinatie aangeboden tegen hepatitis B. Dit is wettelijk geregeld, ook voor stagiaires.
Het programma bestaat uit 3 inentingen, gevolgd door een titerbepaling, waarbij vastgesteld wordt of je voldoende weerstand en bescherming hebt opgebouwd.
Het volledige programma neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Wie betaalt de inentingen?
Alle nieuw instromende BOL-studenten zorghulp, helpende, verzorgende, verpleegkundige, studenten tandarts- en doktersassistent van Summa Zorg krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden. De kosten worden door de school vergoed. Je hoeft zelf dus niets te betalen.
Studenten apothekersassistent vallen niet onder deze regeling.

Wat moet ik zelf doen?
Jouw opleiding geeft informatie over hepatitis. De formulieren die je nodig hebt, krijg je via je opleiding.

Waar moet ik me laten inenten?
Alle vaccinaties vinden plaats op school en worden verzorgd door GGD Brabant-Zuidoost.

LET OP: Als jij je laat vaccineren (en/of de titerbepaling) door een andere arts of instelling, dan komt dat niet voor vergoeding in aanmerking en moet je de kosten dus zelf betalen!

Veelgestelde vragen

Ik ga binnenkort stage lopen en heb nog niet alle vaccinaties tegen Hepatitis B gehad. Ben ik dan al voldoende beschermd?
Je meld je voor de 1e vaccinatie bij GGD Brabant-Zuidoost in de periode tussen 15 september en 31 oktober 2015. Als je stage gaat lopen en je hebt nog niet alle vaccinaties gehad, ben je nog niet helemaal beschermd. Uit onderzoek is gebleken dat bij jonge mensen al snel antistoffen worden aangemaakt, zij zijn vaak al bij de tweede prik beschermd. Daarmee is het risico dus kleiner.
Tijdens de schooluitleg komt aan de orde hoe je het risico op besmetting kunt vermijden en dat je als student voorzichtigheid moet betrachten met bloedincidenten. Onze ervaring is dat tijdens de eerste stage het risico te verwaarlozen is.

Hoe kan ik op mijn stage laten zien dat ik ingeënt ben?
Je krijgt een vaccinatiepaspoort. Hierin worden de data waarop je de entingen ontvangt, aangetekend. Tevens wordt de uitslag van de titerbepaling opgenomen. De vaccinatie geeft bescherming gedurende ongeveer 15 jaar.
De zorgorganisatie waar je stage gaat lopen, kan bij de aanvang van je stage vragen om het vaccinatiepaspoort.

Wat moet je doen als je een prikaccident hebt gehad op je stage?
Raadpleeg hiervoor de website http://www.hepatitisinfo.nl

Meer informatie over hepatitis nodig?
Als je uitgebreide informatie wilt over hepatitis, kun je de volgende site bezoeken: http://www.hepatitisinfo.nl

Wat gebeurt er als ik me niet wil laten inenten?
Dan vul je "de verklaring bezwaar inenting hepatitis B" in en geeft dat aan je studieloopbaan begeleider. Bedenk wel dat je dan niet op stage kunt gaan!
Voor het downloaden van deze verklaring klik op deze link.